Baltijas Zviedrijas bērnu fonds

Jau kopš saviem pirmsākumiem atbalstām Baltijas bērnu fondu (Baltiska Barnstiftelsen) no Zviedrijas, kurš jau gandrīz divdesmit gadus veido un finansē dažādus labdarības projektus Latvijā. Fonda projektu galvenā mērķauditorija ir cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kā arī nedzirdīgu bērnu vecāki. Ar Baltijas bērnu fonda finansiālo palīdzību, cita starpā, tiek organizētas gan vasaras nometnes bērniem, gan padziļināti datorkursi pieaugušajiem. Baltijas bērnu fonds ir atbalstījis vairāku latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcu sagatavošanu un izdošanu, kā arī regulāri organizē izglītojošus seminārus vecākiem, kuriem ir piedzimis bērniņš ar dzirdes traucējumiem. Kopš 2015. gada Baltijas bērnu fonds piešķir stipendijas nedzirdīgu jauniešu studijām augstskolās.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā, vienlaicīgi kalpojot par potenciālo dalībnieku sastāva veidotāju Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Bērni – tā ir mūsu nākotne, tāpēc nenoliedzams ir gandarījums par iespēju palīdzēt ar juridiskām konsultācijām šo svētku organizēšanā.

XVII Baltijas valstu dziesmu un deju svētki GAUDEAMUS

GAUDEAMUS ir lielākie Baltijas studentu Dziesmu un deju svētki. XVII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki norisinājās Daugavpilī 2014.gadā no 26.līdz 29.jūnijam, kur piedalījās Baltijas valstu augstāko izglītības iestāžu studentu kolektīvi. Arī mēs piedalījāmies un sniedzām artavu, lai pasākums izdotos.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir tradīcijām bagāts kultūras notikums Latvijā, kas ir arī kā latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Reizi piecos gados šis notikums pulcē pieaugušo tautas mākslas kolektīvus no Latvijas un ārvalstīm. Lepojamies, ka varam atbalstīt ar juridisku padomu šī tradīciju fenomena radīšanas procesu.

indie-popa un eksperimentālās elektro mūzikas grupa INSTRUMENTI

Grupa INSTRUMENTI ir latviešu mūziķu Jāņa Šipkēvica un Reiņa Sējāna 2007.gadā dibināts mūzikas projekts, kas popularitāti iemantojis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus. Grupa galvenokārt rada indie-popa un eksperimentālā elektro sajaukuma kompozīcijas. Domājot par pašmāju mūzikas industrijas attīstību un pilnveidi, sniedzam pro bono juridiskas konsultācijas grupas menedžmentam.

Pestīšanas Armija

Jau daudzu gadu garumā atbalstām Pestīšanas armiju tās sociālajā darbā. Pestīšanas armija ir reliģiska organizācija, kura savā darbībā fokusējas uz tiem Latvijas sabiedrības slāņiem, kuri ir sociāli visneaizsargātākie, cita starpā organizējot zupas virtuves un izplatot pārtikas paciņas mazturīgām ģimenēm, piedāvājot jēgpilnas brīvā laika aktivitātes bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm un palīdzot jauniešiem no šādām ģimenēm atrast savu vietu Latvijas sabiedrībā. Pestīšanas armija šobrīd jau darbojas ne tikai pilsētās kā Rīga, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Saldus, Bauska un Iecava, bet arī daudzās nelielās apdzīvotās vietās, kur nereti nav atrodamas citas sociālās institūcijas un uz vietas nav pieejami nekādi sociālie pakalpojumi.

Biedrība Cerību spārni

Esam atbalstījuši biedrību “Cerību Spārni” kopš 2011.gada, sniedzot pro bono juridiskas konsultācijas, kā arī, palīdzot veidot kontaktus ar uzņēmumiem. Biedrība “Cerību spārni” sniedz sociālus pakalpojumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Biedrībai pieder zemes gabals netālu no Siguldas, kurā viņi pamazām veido lauku saimniecību, lai pieaugušie ar invaliditāti varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi, kā arī tikt iesaistīti viņiem piemērotā nodarbošanās veidā. Skandināvijas valstīts šāda tipa centru darbība ir ikdiena, tomēr Latvija vēl tikai uzsākusi deinstitucionalizācijas procesu, lai cilvēki ar invaliditāti, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe, varētu tikt pārvietoti no sociālās aprūpes centriem uz grupu mājām, kurā būtu ģimeniska, radoša vide.

Quo tu domā

2015.gada jūnija vidū organizācija “QUO tu domā” rīkoja Debašu akadēmiju, kas pulcēja divsimt piecus dalībniekus no dažādām pasaules valstīm. Mūsu birojs sniedza atbalstu Debašu akadēmijas organizēšanā.

“QUO tu domā” ir organizācija, kuras mērķis ir attīstīt kvalitatīvu debašu kultūru Latvijā, gan organizējot vērtīgas debates par svarīgāko, gan  veicinot debašu mākslas un kritiskās domāšanas izglītību jauniešiem.