Intelektuālais īpašums

Arī nemateriālās vērtības ir jāaizsargā.

Mēs izprotam intelektuālā īpašumi vērtību un palīdzam saviem klientiem to aizsargāt.

Pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi, ko piedāvājam intelektuālā īpašuma nozarē:

  • intelektuālā īpašuma un tehnoloģisko aktīvu iegūšana;
  • komercializācija;
  • tiesību īstenošana saistībā ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, komercdarbības noslēpumiem, datu konfidencialitāti un drošību;
  • pārstāvība preču zīmju un domēnu vārdu strīdos.

Sazinieties ar mums

Aldis Kalinks
Aldis Kalinks
Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Dr. Ingrīda Veikša
Dr. Ingrīda Veikša
Zvērināta advokāte