Intelektuālais īpašums

Arī nemateriālās vērtības ir jāaizsargā.

Mēs izprotam intelektuālā īpašumi vērtību un palīdzam saviem klientiem to aizsargāt.

Pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi, ko piedāvājam intelektuālā īpašuma nozarē:

  • intelektuālā īpašuma un tehnoloģisko aktīvu iegūšana;
  • komercializācija;
  • tiesību īstenošana saistībā ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, komercdarbības noslēpumiem, datu konfidencialitāti un drošību;
  • pārstāvība preču zīmju un domēnu vārdu strīdos.

Sazinieties ar mums

Aldis Kalinks
Aldis Kalinks
Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Dr. Ingrīda Veikša
Dr. Ingrīda Veikša
Zvērināta advokāte
Aldis Kalinks
Aldis Kalinks
Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Dr. Ingrīda Veikša
Dr. Ingrīda Veikša
Zvērināta advokāte