Strīdu risināšana

Jebkura strīda galvenais mērķis ir rast risinājumu

Mēs uzskatām, ka jebkura strīda galvenais mērķis ir radīt risinājumus, kas sniedz pievienoto vērtību mūsu klientiem un novērš konfliktus.

Pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi, ko piedāvājam strīdu risināšanā:

  • alternatīvā strīdu izskatīšana;
  • banku, finanšu un vērstpapīru strīdi;
  • Intelektuālā īpašuma strīdi;
  • Nodokļu strīdi;
  • tiesas lēmumu un šķīrējtiesas lēmumu izpilde;
  • pārstrukturizēšanas un maksātnespējas tiesvedības;
  • pārstāvība krimināllietās, civillietās un administratīvās lietās;
  • pārstāvība Eiropas Komisijā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Sazinieties ar mums

Aldis Kalinks
Aldis Kalinks
Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Dr. Ivars Kronis
Dr. Ivars Kronis
Partneris, zvērināts advokāts
Renāte Riekstiņa
Renāte Riekstiņa
Zvērināta advokāta palīgs
Valdis Kronis
Valdis Kronis
Partneris, zvērināts advokāts
Aldis Kalinks
Aldis Kalinks
Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Dr. Ivars Kronis
Dr. Ivars Kronis
Partneris, zvērināts advokāts
Renāte Riekstiņa
Renāte Riekstiņa
Zvērināta advokāta palīgs