Ģimenes un mantojuma tiesības

Pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi, ko piedāvājam ģimenes tiesībās:

  • Konsultēšana un jautājumu risināšana saistībā ar bērnu aizgādību, uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu un mantas sadali.

Juridiskie pakalpojumi, ko piedāvājam mantojuma tiesībās:

  • Mantojuma līgumu un testamentu konsultēšana un izstrādāšana;
  • Konsultēšana pārrobežu mantojumu jautājumos.

Sazinieties ar mums

Agnese Medne
Agnese Medne
Partnere, zvērināta advokāte