Strīdu risināšana

Pārstāvība krimināllietās, civillietās un administratīvās lietās, pārstāvība vietējās un starptautiskās šķīrējtiesās, pārstāvība Satversmes tiesā, pārstāvība Eiropas Komisijā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, alternatīvās strīdus izskatīšanas procedūras

Informācija drīz būs pieejama.

Informācija drīz būs pieejama.KONTAKTI

Krišjāņa Valdemāra 4-21, Riga, Latvia
Telefona numurs: +371 28 727 766
Fax.: