Intelektuālais īpašums

Intelektuālā īpašuma un tehnoloģisko aktīvu iegūšana, komercializācija, tiesību īstenošana saistībā ar patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, komercdarbības noslēpumiem, datu konfidencialitāti un drošību. Pārstāvība preču zīmju un domēnu vārdu strīdos

Informācija drīz būs pieejama.

Informācija drīz būs pieejama.KONTAKTI

Krišjāņa Valdemāra 4-21, Riga, Latvia
Telefona numurs: +371 28 727 766
Fax.: